JiCechy

Firma HELSKE okouzlila německé důchodce

Firma HELSKE okouzlila německé důchodce

Společnost otevřela v Německu už 8 center pro seniory, v roce 2021 chce jejich množství zdvojnásobit.

Skupina Helske je dnes spojována především s inovativními technologiemi v oblasti tepelně-izolačních stavebních materiálů. Málokdo však ví, že její dceřiné společnosti Helske People Care se daří i na trhu služeb zdravotní péče pro seniory v Německu. Jak funguje německá péči o seniory a zda je tento model vhodný i pro Česko nebo Slovensko jsme se zeptali Romana Štancela, ředitele rozvoje a inovací Helske People Care.

O německém trhu zdravotní péče o seniory se mluví jako o jednom z nejnáročnějších na světě. Čím si vysloužil Vaši pozornost?

 Těch kritérií bylo více. Mezi ty nejdůležitější patří jeho velikost, populace, která stárne stále častěji, rostoucí nároky německé vlády a jeho obyvatel, ale především přísně nastavenými kritérii. Právě ty totiž určují, kdo může tuto službu na německém trhu poskytovat, s jakými omezeními a povinnostmi. Tato pravidla jsou absolutně jasná a platí pro každého. Jejich porušení by znamenalo nemalé problémy, které poskytovatele služeb mohou stát nejen finance ale i ztrátu dobrého jména. Při jejich dodržování je proto úplně jedno, jestli jste nadnárodní globální firma nebo lokální poskytovatel.  Takže žádný velký prostor pro kreativitu? V rámci provozování a poskytování zdravotní a sociální péče je něco takového vyloučeno, což je na druhou stranu vlastně dobře. Na všechno existují jednotné a velmi tvrdé postupy a podmínky, přísné kontrolní mechanismy, které nám však velmi vyhovují. Soubor těchto charakteristik vytváří neskutečnou stabilitu trhu. Je třeba dodat, že většina úhrad za služby jde ze státního důchodového systému a jelikož v Německu je mimořádně důležitý poměr cena / výkon, takto nastavený systém tomu odpovídá.  

Dají se porovnat podmínky péče o seniory v zemích střední Evropy a Německa? 

Nastavení systému je téměř stejné, rozdíl je pouze v množství akumulovaných finančních prostředků a v důslednosti dodržování pravidel. Kdybych to měl zjednodušit, tak systém v zemích střední Evropy je v pořádku, akorát ho neumíme v takovém objemu „ufinancovat“. Takže systém kompatibilní je, ale výsledek je zatím úplně jiný. 

Lze očekávat, že v budoucnu bude evropský trh péče o seniory jednotný? Kdy k tomu může dojít?

Určitě ano. Samozřejmě vše se odvíjí od stability a ekonomického růstu země, který ovlivňuje příjmy, odvody do zdravotního a sociálního systému, a tím i ostatní ukazatele jednotlivců. Takže odpověď na otázku “kdy” je v případě každé evropské země jiná. Německo je v tomto směru velmi výjimečná krajina. Roky narůstající síla země, která dnes určuje směr prakticky celé Evropy z ní udělala ekonomického obra, kterému důvěřuje celý svět.

 Jaká je dnes nabídka Helske pro německé důchodce? 

Velmi pestrá. Máme vybudovanou síť center tzv. denní zdravotní péče o seniory v 8 německých městech. Jsou to Bad Harzburg, Bad Abbach, Schwabach, Norimberk, Quedlinburg, Mnichov, Wernigerode a Magdeburk. Tato centra nabízejí tzv. denní péči o důchodce, od terapeutických výkonů, přes zajištění stravy až po vytváření denního programu. V rámci svých služeb máme i profesionální zdravotníky, kteří poskytují pečovatelské a sociální služby. Třešničkou na dortu je projekt špičkové celoroční péče o seniory Helske, první z nich chceme otevřít  v Bad Harzburg už příští rok. 

Co všechno ošetřovatelské služby zahrnují? 

V prvé řadě je to zabezpečení předepsané léčby v domácích podmínkách. Tu zajišťujeme ve spolupráci s lékaři a školeným zdravotnickým personálem. Čili podávání léků, v případě nutnosti infuzí, injekcí, ošetřování ran apod. Samozřejmě v nabídce jsou zahrnuta i logistická řešení jako např. výběr a dodání vhodného lůžka nebo zabezpečení domácího tísňového volání. 

Zmínil jste 8 center denní péče. Jak fungují a jaká je spokojenost s jejich službami? 

Daří se jim velmi dobře, mnohé z otevřených center se blíží ke své maximální vytíženosti, a to jsme na trhu pouze několik měsíců. Vzhledem k často těžkému zdravotnímu stavu našich klientů jsou naše služby doporučované jejich ošetřujícími lékaři či obsluhou obchodů se zdravotnickými materiály. Kromě nich dostávají  služby Helske People Care  referenci i od rodin klientů, kteří již naše služby využívají či představiteli místní samosprávy a církevní obce, ve kterých naše centra působí. Ti všichni vnímají velmi pozitivně přidanou hodnotu našich služeb klientům. Mnohým klientům se u nás zdravotní stav zlepšuje. 

Proč je o vaše služby takový zájem? 

Především proto, že jsme je postavili na kvalifikovaných zaměstnancích, kteří jako domácí znají potřeby trhu, jazyk, místní naturel, mnohdy klienty centra znají i jako své sousedy, známé. Osobní vztah a mentální blízkost je kromě profesionality velmi důležitý faktor úspěchu. Samozřejmě tento úspěch ovlivnil i naše další plány v Německu. 

Dlouhodobé …? 

Krátkodobé plány, které ale výrazně ovlivní dlouhodobé fungování Helske na německém trhu. Příští rok chceme zrychlit otevírání nových denních center na dvojnásobek dnešního počtu a podle možností tento výkon zopakovat každý rok. 

Je zrychlené otevírání center  důležité kvůli  zvyšování podílu na německém trhu?

To vůbec ne. Podíl na trhu je veličina, která nemusí odpovídat ani kvalitě a dokonce ani komerčnímu úspěchu služeb. Jde spíše o to, že na náročném německém trhu nám velmi mnoho času zabrala administrativní příprava a vývoj vlastního know-how. Obojí už máme vyřešeno, takže pozornost můžeme směle posunout ke zrychlování budování sítě. Stejně vnímáme velký zájem o tato centra zdravotní péče pro seniory. 

Samotnou firmu můžeme často hodnotit i z pohledu spokojenosti zaměstnanců… 

Spokojenost našich zaměstnanců s jejich s pracovními podmínkami je naprosto klíčová. Pokud lidé chodí do práce rádi, protože v ní, i přesto, že je náročná, najdou férové nastavení podmínek i dobrou atomsféru, pracují pak nejlépe, jak umí. Německé zaměstnance není jednoduché uspokojit. Zatímco na Slovensku kromě dobré mzdy “stačí” někdy skutečně málo, němečtí pracovníci jsou náročnější. Ale  i díky námi nastaveným vysokým standardům, jsme našimi pracovníky v nezávislých průzkumech spokojenosti hodnoceni velmi vysoko. Díky tomu jsme získali například ocenění TOP COMPANY a OPEN COMPANY, která uděloval portál kununu.de.

 Na závěr otázka, kterou si neodpustím. Má fungování péče o seniory v Německu i záporné stránky? 

Něco se najde. Tou nejvýznamnější  je fakt, že vybudování sítě vyžaduje na počátku velké množství vstupních investic. Zde se nedá experimentovat a začínat “z garáže” jako v mnoha jiných oblastech podnikání. Od prvního dne musíte být připraven v TOP kvalitě, žádné “home made“ řešení. I proto jsou z pohledu oslovování investorů začátky na tomto trhu mimořádně těžké.  Ale pokud máte propracovaný systém a poskytujete služby na vysoké úrovni od začátku, německý trh je umí adekvátně ocenit.