JiCechy

All posts by Zdeněk Hofman

Nejrozšířenější koníček

RYBAŘENÍ Kdo by ve svém okolí neznal nějakého rybáře… Společně se sdružují v Českém rybářském svazu, jehož posláním je především výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů, v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. KDYŽ BYL RYBÁŘ JEŠTĚ KLUK Od dětských