JiCechy

All posts by Jarmila Konrádová

Syllaba – Národní lékař

Odkud se vzalo to zvláštní, nečesky znějící jméno Syllaba, není jisté; zato však s určitostí víme, že rodina Syllabova žila už od 18. století v Bystřici u Benešova. Jeden z jejích výhonků, kupec a hostinský František si vedl tak dobře, že se v polovině 19. století stal v obci starostou. Se svou manželkou Annou měl osm dětí − což ostatně tehdy nebylo nic výjimečného. Peněz sice v tak velké rodině nikdy nebylo nazbyt, ale přesto měli Syllabovi kluci a holky hezké dětství. A třebaže se muselo šetřit, snažili se jim rodiče poskytnout vzdělání.

Harrach Jan- Každým coulem kavalír.

Podpora kultury a umění, sponzorování nekomerčních uměleckých projektů, ochrana přírody, potřeba rozvíjet ve všech vrstvách obyvatel vzdělání, rovnoprávné soužití občanů různých národností ve společném státě… Ne, to nejsou teze z programu některé současné politické strany, to jsou témata, kterými se po celý život zabýval – a která také velmi energicky a činorodě pomáhal uskutečňovat – muž, jehož život je ohraničen roky 1828 a 1909.

Aša JÍNOVÁ (1888–1964)

Na začátku minulého století se v posluchárnách pražské univerzity vyskytovaly dívky jen zřídka. Vždyť teprve v roce 1897 bylo v Rakousko-Uhersku povoleno ženám studovat na filozofické fakultě – a na lékařské studium musely čekat ještě další tři roky. Posluchačka germanistiky a anglistiky Aša Vančurová měla ke studiu všechny předpoklady: talent, píli, chuť do práce a rodiče, kteří rozhodně nesdíleli názor, že studium ženám jen škodí. Naopak: ke vzdělání ji od malička vedli.

Anna LAUERMANNOVÁ (1852–1932)

Když byla Anna Lauermannová ještě malá holčička, chodívala často do Pasířské (dnes Palackého) ulice za svou kamarádkou Márinkou Riegrovou. Od dětství tedy dobře znala Františka Ladislava Riegra, který byl tehdy na vrcholu kariéry. A nejednou se tu potkala i s Márinčiným dědečkem: uctívaným „otcem národa“ Františkem Palackým. Starý pán, obklopený aurou velebnosti, byl prý velice milý a vlídný, ale holčičky přesto v jeho přítomnosti ztichly a změnily se v dokonale vzorná dítka. Pro temperamentní, neposednou Aninku to bylo jistě obtížné.

Báječné dámy – Milka Hrdličková

„Už se na nás nehněvejte, že jste přitom nebyli, když jsme se my s mojí milou ženili…“ Báseň „Naše svatební“ je natolik známá, že mnozí, kdo ji dnes citují na svatebních oznámeních, vlastně ani neznají jejího autora.