JiCechy

All posts by Jarmila Nevařilová

Vážení a milí čtenáři.

Vážení a milí čtenáři, mám těžký úkol, rozloučit se. Vydávání našeho magazínu tímto číslem končí.

Situaci výstižně okomentoval autor našich křížovek a kvízů Michal Sedlák: „Tato doba nepřeje dobrým věcem.“ Je to tak, současná ekonomická situace je tvrdá a pro mne je to po téměř dvaceti letech těžké smíření se s realitou.

Kardiolog.

Profesor Miloš Táborský se narodil v roce 1962 v Sušici a svoji odbornou kariéru zahájil na 1. interní klinice 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Po roce 1989 působil v Nemocnici Na Homolce, kde se věnoval arytmologii a srdeční elektrofyziologii, podílel se na rozvoji trvalé kardiostimulace v ČR, později se věnoval implantacím srdečních kardioverter-defibrilátorů apřístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu. Vletech 2007−2009 byl primářem Kardiologického
oddělení NNH a od června 2009 působí jako přednosta 1. interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a LF Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti, je členem zahraničních společností Deutsche Kardiologische Gessellschaft, Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA) .Aktivně se věnuje rozsáhlé vědecké, výzkumné a publikační činnosti v literatuře domácí i zahraniční, je spoluautorem mnoha odborných knih a autorem několika monografií.

Profesorka Eva Topinková – naše stárnutí

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, rozvíjí obor geriatrie a gerontologie od 80. let.

Během celé své profesní kariéry se zabývá geriatrií a gerontologií ve všech aspektech – klinice, pedagogice i výzkumu. Je členkou několika mezinárodních organizací a řešitelkou řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti epidemiologie, klinických, sociálních a etických aspektů geriatrické péče.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Počet osob cestujících do zahraničí se celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy cestovatelů za kalendářní rok, což je trojnásobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace, jako jsou senioři. O tom, jak ochránit své zdraví při cestování hovoříme s doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské Lékařské fakulty.

Petr Holubec o historii Pražské energetiky.

Petra Holubce si můžete pamatovat zjeho působení vtelevizním zpravodajství. Vroce 1998 zakončil svoji novinářskou kariéru astal se tiskovým mluvčím společnosti, která se stará obezproblémový chod života většiny Pražanů.
Svítit, vařit, prát, umýt nádobí v myčce, jezdit tramvají, ale dnes také především: pracovat s počítačem a pustit si internet… Dokud všechno funguje, bereme to jako samozřejmost a neuvažujeme nad tím, jak jsme na zdroji všech těchto vymožeností závislí. Řeč je samozřejmě o elektřině, neviditelném pomocníku našich životů.

Lékařská péče pro seniory.

O spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví se mluví dvacet let. Za této vlády připravily resorty společně novelu zákona, která řešila tzv. zdravotně sociální pomezí. Bohužel se ji už z časových důvodů nepodařilo prosadit v parlamentu. V návrhu byl zakotven nový druh pobytové sociální služby, tzv. ošetřovatelský domov, a v tomto domově by byla poskytována péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní, a byla by hrazena v rámci nové odbornosti, pod kódem 923.

Kampeličky aneb Spořitelní družstva.

„Chcete–li změnit svět, začněte ráno tím, že si ustelete postel. Pokud splníte správně svůj první úkol, vyhrajete malou bitvu, která vám v průběhu dne dodá sebevědomí a sílu pro správné plnění dalšího úkolu, a dalšího… A věřte, že pokud nejste schopni dělat malé věci správně, nebudete schopni dělat správně ani ty velké…“

Učili jsme tuhle zemi charitě…

První dáma české charity říká: „Je třeba vědět, že se má pomáhat a že každý nemá v životě štěstí.“ První nadace vznikaly ve Velké Británii už ve středověku a některé z nich fungují dodnes. My Češi v průzkumech veřejného mínění uvádíme, že zhruba polovina z nás daruje peníze na dobročinnost alespoň jednou ročně. Vzpomínáte si na vlnu solidarity, kterou zvedla celonárodní sbírka Konto Míša? Vzpomínky na začátky Nadace Charty 77/Konto Bariéry jsou důvodem, proč jsme vyzvali k rozhovoru její ředitelku, která byla u jedné z prvních charitativních akcí na území Československa po roce 1989.

Sotira Korecká Margaritopulu – Srdce v Čechách, kořeny pod Olympem.

„Iríny je jméno jedné ze tří dcer boha Dia a bohyně Themidy, ochranitelky míru, přátelství a lásky, a podle mě vypovídá o charakteru naší rodinné firmy,“ s hrdostí v hlase vysvětluje majitelka cestovní kanceláře Iríny Tours.
Pouto k Řecku u nás vytvářela nejstarší členka rodiny, babička Sotira. Mluvila pouze řecky a nám, narozeným v Čechách, vyprávěla o daleké zemi, kde se naši rodiče narodili a kterou byli nuceni coby malé děti během občanské války opustit. Pak se její hranice zavřely a moji rodiče se tam už vrátit nemohli. Ovšem babička se za nimi do jejich nové Sotira Korecká Margaritopulu Srdce v čechách, kořeny pod olympem „Iríny je jméno jedné ze tří dcer boha Dia a bohyně Themidy, ochranitelky míru, přátelství a lásky, a podle mě vypovídá o charakteru naší rodinné firmy,“ s hrdostí v hlase vysvětluje majitelka cestovní kanceláře Iríny Tours. vlasti na úkor svého pohodlí dostala. Zůstala tady sama, bez dědečka a navíc negramotná. Bylo to pro ni velmi složité období, ale nás děti naučila znát řeckou historii, kuchyni a tradice. Za ta léta nám toho navyprávěla tolik, že jsem si Řecko zamilovala. Při své první návštěvě u tety v Thessaloniki – v mých necelých čtrnácti letech – jsem si řekla: „Tady to znám, poznávám a sem také i já patřím.“ Měla jsem také to štěstí, že můj život a život mé rodiny doprovázejí knihy. V dětství jsem s chutí „hltala literaturu“, ve které jsem se mohla dočíst více o Řecku a srovnávat poznatky s vyprávěním rodiny a přátel, spojit si je v jeden celek. Zažila jsem poznání předané generacemi, přišlo z knih, ale i jinak.

Cyril Höschl – Svět se vylepšuje velmi pomalu a vždy za cenu dočasných ztrát.

Pana profesora není třeba představovat, médii je oprávněně hýčkán a často se vyjadřuje k aktuálním otázkám našeho i světového dění. Takže jen pro pořádek pár vybraných informací: celosvětově uznávaný psychiatr, autor mnoha odborných knih, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog, který se zaměřuje na biologickou psychiatrii, klinickou psychofarmakologii, psychoneuroendokrinologii a etologii. Po roce 1989 byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990−1997). Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty UK a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Mgr. Jarmila Podhorná:

“Věřím, že gemmoterapeutika jsou správným prostředkem pomoci lidem.”
Představte si v duchu, jak asi vypadá moravská víska Brodek u Konice. Ano, nemýlíte se: tak trochu konec světa, řečeno dětskou říkankou Za hory, za doly, ukrytá mezi lesy a loukami. Na mapě to z Boskovic vypadá na malý kousíček, tam budeme za chvilku, ale nakonec se houpete mírnými kopečky civilizací nedotčenou krajinou Drahanské vysočiny, alespoň na Středočecha nekonečně dlouho. Tak takhle vypadá čistá Morava. Bylo by zajímavé rozebírat název malebné vesnice, nás ale zaujalo jméno bývalé místní paní učitelky. Autorka knihy Byliny léčí se po skončení dráhy kantorky v pětapadesáti letech vydala plnit životní úkol: zprostředkovat lidem zdraví obsažené v bylinách. Místo odchodu na odpočinek se rozhodla zabývat u nás neznámou gemmoterapií a od skromných začátků došla k vybudování vlastní firmy s rozsáhlou bylinkovou zahradou. A tím její plány zdaleka nekončí.

Jiří Dienstbier: Lidské právo je i právo na důstojné stáří

Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, je ve vládě České republiky zodpovědný za oblast lidských práv a řídí Legislativní radu vlády. Mnoho lidí má jen vágní představu o tom, čím se ministr s tímto pověřením konkrétně zabývá, přitom velká část jeho práce se dotýká i postavení a životní situace seniorů.

Příběh úspěšné podnikatelky Terézie SVÁTOVÉ

Do soutěže o nejúspěšnější české podnikatelky jsou nominovány ženy, které jsou 100% vlastníkem české společnosti a splňují přísná ekonomická kritéria. V loňském roce z vybraných 17 929 obchodních společností vlastněných ženami odborný garant doporučil do semifiále 649 českých podnikatelek.

Revue 50plus č. 6/2016

Vážení a milí čtenáři,
dnes, těsně před tiskem, měním červnový editorial za zprávu na poslední chvíli: Koncem května proběhla v Praze konference Stáří spojuje, která se věnovala kvalitě života ve stáří, sociálním rolím starších lidí i péči o ně. Konferenci uspořádal Život 90 a nám dovolte se s vámi o závěry z přednášek předních odborníků na stáří podělit. Konference potvrdila závažné a dlouhotrvající nedostatky ve společenkém řešení podmínek pro kvalitní život ve stáří.

Revue 50plus č. 5/2016

EDITORIAL – J. Nevařilová Konečně: opět tu máme netrpělivě očekávaný měsíc květen. Máj. Jak klasik praví – „lásky čas“. Prý kvete v každém věku. Inu, s tím jenom souhlasím, ale nemusí se nutně jednat o lásku mileneckou. Jiskru, která přeskočí z člověka na člověka, a zapálí oheň, někdy i pořádný požár.