JiCechy

Čas Brouků.

Pro mě to začalo s Love Me Do.

Dva a půl akru Central Parku získala Johnova manželka Yoko za dar milió- nu dolarů, dalšími čtyřmi sty tisíci přispěla na jeho údržbu. Bylo zde
vysazeno několik tisíc sazenic jahod a položena kamenná deska s nápisem Strawberry Fields, s Johnovým citátem: „Imagine all the people living life in peace“ a názvy 121 států celého světa, které přispěly stromky, keři či kameny. Našel jsem tu i slovo Czechoslovakia…