krasa
senniorfitnes

Category Archives: Kultura

neodcházej,

když víš, jak pláču. Neodcházej, když  znáš můj žal…  zpívala kdysi Jiřina Salačová, na kterou jsem tady vzpomínal nedávno. Jen o něco později si zas pochvalovala, že tvůj krok zní jak  deště šumění − obojí s Orchestrem Karla Vlacha a obojí podle not, které dodal skladatel Alfons Jindra, a slova přiložil textař Jaroslav Moravec. (celý článek najdete v tištěném vydání č. 10/2017,

Miloš Kopecký

Letos 22. srpna by se byl dožil 95 let jeden z nejpopulárnějších a nejlepších českých herců − Miloš Kopecký. A tak se mi zachtělo na něj zavzpomínat. Byl to člověk velice komplikovaný, se spoustou protichůdných vlastností, zdaleka ne tak veselý na to, jak dovedl skvěle hrát své komické role, do jisté míry nemocný, do jisté míry předstírající, jak jednou řekl jeho osobní lékař a přítel dr. Plzák, ne moc vzdělaný (školu nenáviděl a už v primě byl ze studia vyloučen), a přesto zábavně a chytře filozofující, napůl statečný, napůl bázlivý, napůl velkorysý, napůl Harpagonek. A tak bych mohla pokračovat dál, od extrému k extrému, patrně také zaviněných jeho maniodepresivními stavy. i můj vztah k němu kolísal od obdivu k pohrdání, od přátelství ke lhostejnosti.

ČÍNSKO-EVROPSKÉ ART BIENÁLE

V Praze se veřejnosti představí rozsáhlá kolekce 400 obrazů, skulptur a artefaktů moderního a tradičního umění čínských i evropských autorů. Svá díla letos představí 121 současných umělců z 9 zemí – z Číny, České republiky, Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Španělska, Portugalska a Řecka.

Ničevó, ničevó,

NIČEVÓ, NIČEVÓ,
kde nic, tu nic, ničevó, ničevó, da, da, da, panebóže, to to (u)vypadá, prozpěvoval si odhadem před osmdesáti roky na svém jevišti ředitel a současně oblíbený mladokomik pražského divadla, které neslo hrdý název Velká opereta a sídlilo v budově, kde bylo později Divadlo Jiřího Wolkera a kde je dnes Divadlo v Dlouhé. Ten ředitel a herec se jmenoval Hugo Kraus a citovaný refrén písničky patřil do operety Balalajka, která se tam v onom zmíněném čase s úspěchem hrála.

Variace na bachovské téma.

Ostatně proto nám bohové dali hudbu, abychom lépe snášeli strasti, konstatovali už antičtí filozofové, a nemáme důvod jim nevěřit. Mám teď na mysli hlavně hudbu klasickou. Perličky not, jejichž lesk prověřila staletí, hudbu, která nestárne, je utěšitelkou i rádkyní. Je spojnicí mezi nebem a zemí. Ostatně proto nám bohové dali třeba Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a další mistry. Pokusíme se je připomenout, ale jinak, než bývá obvyklé. Chceme, aby se jejich sádrové či bronzové busty na vás pousmály. V žádném případě nejde o nějaké vědecké hodnocení. Čerpali jsme z desítek zdrojů od archivních záznamů po beletristicky laděné studie. Prosím proto pány hudební vědce o pohled nanejvýš shovívavý.

Pavlica – Ticho je krásná hudba.

Jiří Pavlica má posluchače napříč všemi žánry: od skalních folkloristů přes vyznavače folku, world music, jazzu až po milovníky vážné hudby. Pod jeho vedením se proměnila muzika Hradišťanu v profesionální hudební těleso, které koncertuje s předními symfonickými orchestry, vystupuje se Spirituál kvintetem, Vlastou redlem a dalšími představiteli různých žánrů. Také jeho skladatelská činnost má široký rádius, píše filmovou a scénickou hudbu, komponuje pro symfonické i komorní orchestry, pěvecké sbory a skupinu Hradišťan. Všestranné hudební sklony vedou k jeho dědečkovi z Břestku, malé vesnice v Chřibech, kde působil jako kapelník, a jehož syn se stal dokonce členem slavného orchestru r. a. Dvorského. Jiří Pavlica však zůstal věren rodné Moravě.

Největší česká operní pěvkyně.

Jarmila Novotná Naši vynikající zpěvačku Jarmilu Novotnou jsem poznala ve Vídni v r. 1956 a hned při prvním setkání jsem způsobila značný trapas. Byla jsem od malička vedena svou muzikálně vzdělanou maminkou k hudbě, chodila jsem od útlého dětství do Národního divadla na operní inscenace a znala jménem všechny tamní pěvce.

Dějiny chodily rozhlasem

Dovolím si dopovědět vtip spolužáka Vladimíra Jiránka. Pohlédněte, prosím. Tudy prošly české dějiny, chlapče. A tudy šly zase zpátky. A určitě se zastavily, alespoň na chvíli, v rozhlasu, dodávám. Jen pošimrejme svoji paměť. Obešla se jakákoli významná událost minulého století bez rozhlasové odezvy? Nevzpomeneme si, protože takové nebylo. Pokusím se dnes i v příštích číslech některé připomenout. I pohledem do zákulisí.

Cílek – Co se děje se světem?

RNDr. Václav Cílek, CSc., (1955) je český geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Střední školu studoval v Tanzanii, poté vystudoval hornickou průmyslovku v Příbrami a Přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v Akademii věd ČR jako vědeckovýzkumný pracovník, v letech 2004 až 2012 byl ředitelem Geologického ústavu AV. Vyšly mu desítky publikací a odborných prací.

Literární kavárna

Víte, kde je zámecký areál Ctěnice? No přece v Praze! Ještě před několika léty to byl zámek vyloženě utajený, kdo nebydlel v blízkosti, o něm nic nevěděl. A přece tu už existuje od 13. století a prošel mnoha metamorfózami, než se stal v r. 1993 majetkem města Prahy, které mu nedalo zahynouti, dopřálo mu rozsáhlou rekonstrukci a předalo ho Muzeu hlavního města. A zámek vzkvétá pod fantazie plnou kastelánskou hlavou a rukou paní Mgr. Hany Klabanové, která v něm vytváří přitažlivé kulturní prostředí, pořádá inspirativní akce a obecenstvo přijíždí metrem s přestupem na autobus nebo vlastními auty, aby se pokochalo nabídnutou podívanou.

Thálie pro doktora Fausta

Zní to jako holý nesmysl, ale tak úplně to nepravda není. V  roce 2014 získal činoherní Thálii za mužský herecký výkon roku ve hře Úplné zatmění, kde v mladoboleslavském divadle hraje prokletého básníka Paula Verlaina, herec Petr Mikeska. Jak sám řekl, hraje a ještě víc těžce prožívá.