JiCechy

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů.

Zájemcům o vzdělávání včetně nejstarší generace se naskytne jednou do roka jedinečná příležitost: Univerzita Karlova pořádá ve staroslavném Karolinu Den celoživotního vzdělávání (CŽV), na němž se mohou dozvědět veškeré informace o možnostech zájmového studia na naší nejstarší univerzitě. Zástupci všech fakult Univerzity Karlovy představí nabídku desítek profesních, zájmových či e-learningových programů určených zájemcům napříč generacemi. Akce je volně přístupná návštěvníkům všeho věku.

Nabídka celoživotního vzdělávání na UK, zaměřená na výkon povolání nebo zájmově, je velice široká. Zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé ucelené programy, ale i jednotlivé exkurze, semináře, fi lmové projekce, diskuse… Do kategorie zájmového vzdělávání patří také Univerzita třetího věku (U3V), která poskytuje možnosti rozšíření vědomostního obzoru z nejrůznějších oborů zájemcům v post produktivním věku. Univerzita třetího věku má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici – kurzy pro aktivní seniory pořádá již od roku 1986. A studijní možnosti pro seniory stále rozšiřuje. Zatímco v akademickém roce 2014/2015 pořádalo kurzy U3V 14 ze 17 univerzitních fakult, přednášky a další akce U3V pro akademický rok 2018/2019 nabízí všech 17 fakult Univerzity Karlovy, včetně fakult mimopražských. Programy U3V realizuje také Ústřední knihovna UK.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 4/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)