JiCechy

Diabetes.

Významným prvkem v kardiovaskulární prevenci jsou režimová opatření. Více než 90 % diabetiků má současně nadváhu nebo obezitu. Pravidelná fyzická aktivita a redukce tělesné hmotnosti vedou k významnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.
Které faktory zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních diabetických komplikací?

Kromě samotného diabetu je zásadním faktorem přítomnost obezity, vysokého krevního tlaku a dyslipidemie, tedy porucha metabolismu lipidů. Tuto kombinaci rizik označujeme jako metabolický syndrom neboli syndrom inzulinové rezistence. Z dalších zásadních faktorů bych zdůraznil kouření. U kuřáků je riziko komplikací skutečně obrovské a při kombinaci těchto faktorů mnohonásobně stoupá. Důležitým rizikovým faktorem jsou také nedostatek fyzické aktivity a nezdravé stravování. Správná životospráva hraje opravdu velkou roli. Samozřejmě hodně záleží na tom, jak dobře je cukrovka kompenzována.

Platí to pro oba typy diabetu?

Ano. Takovým těm štíhlým diabetikům s  diabetem (DM) 1. typu, kteří se léčí inzulinem, hrozí kardiovaskulární riziko mnohdy víc než diabetikům 2. typu.

měníme diabetes – jednomu člověku po druhém

Od doby, kdy byla před více než 90 lety založena v Dánsku naše společnost, jsme začali měnit diabetes. Naším klíčovým přínosem je objevovat, vyvíjet a vyrábět lepší biologické léky a zajistit jejich dostupnost pacientům na celém světě. Společnost Novo Nordisk zabezpečuje dodávky pro téměř polovinu spotřeby inzulinu celosvětově. Naše globální zastoupení zajišťuje přístup k léčbě 28 milionům lidí, jejichž životy závisí na inzulinu.

Více informací o naší společnosti najdete na www.novonordisk.cz(celý článek najdete v tištěném vydání č. 9/2017, ročník XIII. – objednání předplatného zde)