JiCechy

Důchody s tzv. zahraničním prvkem

přepážka

Podmínky nároku na důchod se v různých státech liší, nejsou jednotné ani v rámci Evropské unie. Jsou stanoveny právními předpisy každého státu. V každé zemi je tedy např. jiný důchodový věk a doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod. O podmínkách nároku na důchody je vždy třeba se informovat u kompetentní instituce v příslušném státě, která podá přesné informace. V ČR je příslušnou institucí Česká správa sociálního zabezpečení. Adresář evropských a zahraničních institucí je dostupný na webových stránkách MPSV ČR, ČSSZ nebo Evropské komise.

Nárok na důchod z českého důchodového pojištění má občan, pokud splní podmínky stanovené českými předpisy, tedy v případě starobního důchodu dosáhne důchodového věku a získá potřebnou dobu pojištění. Pokud nezískal v ČR stanovený počet let, pro splnění podmínky doby pojištění se přihlíží i k dobám, které byly získány v některém členském státě EU nebo státě, se kterým
má ČR uzavřenou smlouvu o soc. zabezpečení – tzv. smluvní stát. Jde o tzv. princip sčítání dob pojištění. Dobu získanou v jiném smluvním státě lze zohlednit v takovém rozsahu, ve kterém ji potvrdí instituce (nositel pojištění) daného státu.

Autor článku: Mgr. Renáta Provazníková – Česká správa sociálního zabezpečení

(celý článek najdete v tištěném vydání 9/2016, ročník XII. - objednání předplatného zde)