JiCechy

Erasmus+

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i organizace pracující se seniory.

edukations

S programem Erasmus+ se mohli čtenáři seznámit opakovaně v některých z předchozích čísel, neboť o aktivitách programu a možnostech pro předkladatele pravidelně informujeme. V letošním roce se některé z organizací pracujících se seniory osmělily a předložily projektovou žádost. Vzhledem k tomu, že navržené projekty byly zhodnoceny jako vysoce kvalitní, mohly být schváleny a finančně podpořeny. 

Realizace projektů již začala a my se těšíme na jejich průběh a výstupy. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, se podíl seniorů ve skupině dospělých každoročně zvyšuje a roste také zájem o aktivity realizované seniorskými organizacemi či univerzitami třetího věku. Bylo by proto škoda nevyužít možností, které program Erasmus+ nabízí.

(celý článek najdete v tištěném vydání 12/2016, ročník XII. - objednání předplatného zde)