JiCechy

Finanční poradna.

Krach banky nebo kampeličky?

Garanční systém klientům zajistí výplatu peněz za sedm dnů.
Do Garančního systému finančního trhu (GSFT) povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice. V případě, kdy ČNB oznámí, že některá z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, vyplatí GSFT všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do částky 100 000 eur. Výplata náhrad musí být zahájena do sedmi pracovních dnů.

Věděli jste, že v České republice funguje instituce, která zajišťuje, aby v případě pádu banky, záložny nebo stavební spořitelny dostali krachem postižení klienti své naspořené peníze zpět? A to až do výše 100 tisíc eur na jednoho klien- ta u jedné finanční instituce!

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 5/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)