JiCechy

Hubneme s rozumem 7

stob

Pohyb jako nezbytná součást našeho života Ukazuje se, že pohybová aktivita je jeden z nejdůležitějších faktorů, které pomáhají nejen k úspěšné redukci váhy, ale zejména k udržení váhových úbytků. Cvičení samo o sobě má tendenci měnit vzorce životního stylu, pohybově aktivní jedinci směřují ke zdravější výživě, nekuřáctví a více dbají na svůj způsob života. Při pohybu zdaleka nejde jen o energetický výdej, ale má i řadu pozitivních efektů na zdraví. Vhodný a přiměřený pohyb zlepšuje činnost srdce a cévního systému, pozitivně ovlivňuje krevní tlak, prohlubuje dýchání, posiluje kosti, přispívá k udržení páteře a kloubů ve funkční zdatnosti. Pohyb je nezbytnou součástí prevence i léčby tzv. civilizačních onemocnění. Nedostatek pohybu je pro vaše zdraví stejně nebezpečný, jako např. kouření či nevhodná strava.

Fyzická aktivita zkrátka zlepšuje kvalitu života. Značná část jevů, které spojujeme se stářím − slabost, klesající aerobní kapacita, rostoucí množství podkožního tuku − je důsledkem nedostatku pohybu. Být fit znamená zvládnout denní starosti a cítit se večer stejně čerstvý jako ráno, být odolnější vůči stresům, v noci bez problémů spát, těšit se ze života a vychutnávat ho plnými doušky až do zralého věku.

Ing. Hana Málková STOB CZ, www.stob.cz, www.stobklub.cz
(celý článek najdete v tištěném vydání 9/2016, ročník XII. - objednání předplatného zde)