JiCechy

Infektoložka MUDr. Zuzana BlechováPh. D.

Nadcházející podzim bude přát kapénkově přenosným nemocem, tedy nejen covidu, ale i dalším infekcím. MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., infektoložka z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka zdůrazňuje, že ačkoliv jim nebyl během pandemie  věnován dostatek pozornosti, nikam nezmizely.

Jste povoláním infektoložka, čtenáři ale z médií posledních dvou let znají spíše slovo epidemiolog, epidemioložka. Jaké jsou rozdíly v těchto oborech?

Epidemiologové jsou odborníci, kteří se zabývají šířením nemocí. Jde jim o přístup k nemoci ze společenského hlediska. Jsou tvůrci a vykonavatelé opatření, která zamezí dalšímu rozšíření infekcí. Spolupracují s hygienickými stanicemi, které provádějí např. trasování a odběry. My infektologové se
zabýváme přímou péčí o nemocné.

Celý rozhovor najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 10-11/2021