JiCechy

Koronavirus vzdělávání na Univerzitě třetího věku

S uzavřením vysokých škol byly přerušeny přednášky i na univerzitách třetího věku. Přesto se výuka seniorů díky snaze organizátorů a lektorů U3V na mnohých univerzitách a vysokých školách zcela nezastavila.  Právě vzdělávací aktivity jsou pro nejstarší generaci v době omezení pohybu velikou psychickou podporou, ozdravnou náplní dnů trávených doma v izolaci a cestou, jak si udržet kontakt s okolním světem.
Vzdělávání online.

Na své posluchače v době pandemie myslela i Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity v Brně. Pracovníci univerzity vyslyšeli přání seniorů, kteří chtěli po přerušení klasické prezenční výuky zůstat i nadále v kontaktu, a připravili pro ně několik výukových programů online. Posluchači tento čin
velmi přivítali a byli rádi, že se mohou věnovat vzdělávání, které je v myšlenkách odvede od znepokojivých informací z médií.

Celý rozhovor najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 5-6/2020.