JiCechy

Literární kavárna

Z. Procházková

Ctěnický zámek vás zve k návštěvě stálé expozice Řemesla v pořádku, kde mne hlavně zaujaly nádherné pokladnice z různých materiálů, tepané kovové, s intarziemi ve vzácných dřevech, s tajnými zásuvkami, vyřezávané, v mých myšlenkách naplněné dukáty. 

 

Zkrátka řemeslo mělo zlaté dno. I když bývalí majitelé zámku taky neměli hluboko do kapsy, např. Rudolf Maxmilián hrabě z Valdštejna nebo rod Windischgrätzů. Ctěnice pak často měnily majitele, přičemž jejich cena inflací stále rostla. Snad nejdéle je držel obchodní komoří a císařský rada Johann Prokop Hartmann z Klarsteinu, pak spadly do rukou privilegovaného vídeňského průmyslníka, obchodníka a bankéře Wilhelma Alexandra rytíře von Schöller, který po první světové válce však svou vzkvétající firmu rozdělil na dvě části, jedna se stala vídeňskou akciovou společností, Ctěnice českou. 

(celý článek najdete v tištěném vydání č.1-2/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)