JiCechy

NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ v každém věku

Karel
Pokud je vzdělávání důležitou součástí vašeho života, máte jedinečnou příležitost navštívit již 3. Ročník
Dne celoživotního vzdělávání, který pořádá Univerzita Karlova. Zástupci všech fakult vám představí nabídku desítek profesních, zájmových či e-learningových programů Univerzity Karlovy určených zájemcům napříč generacemi. Podstatná část programu je věnována nabídce Univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku (U3V) má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici – kurzy pro aktivní a zvídavé seniory pořádá již od roku 1986. Obliba kurzů, které v současné době organizuje 15 ze 17 univerzitních fakult, každým rokem stoupá. V roce 2014 využívalo možností získat nové poznatky nebo si rozšířit znalosti ve svém oboru 6 232 seniorů. Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově však není jen Univerzita třetího věku. Zúčastnit se můžete celé řady zajímavých přednášek o vzdělávacích kurzech pro všechny věkové kategorie a vybraná profesní zaměření (například pedagogické a sociální pracovníky, lékaře aj.). Odehrají se zde tři přednášky významných odborníků na život a dobu Karla IV., včetně přednášky prorektora Univerzity Karlovy, odborníka na výtvarné dějiny sledovaného období, prof. Jana Royta. Dozvíte se o projektu Vzdělávání po síti a o kurzech, které Univerzita Karlova v posledních letech nabízí dětem a mládeži. Jde například o Juniorskou Univerzitu Karlovu a vzdělávací cyklus Hledá se Sofie. Kromě množství užitečných informací připravila univerzita svým návštěvníkům rovněž bohatý doprovodný program. Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost, jak zjistit vše potřebné o možnostech vzdělávání na UK, a ještě se lecčemu zajímavému přiučit. Pro zájemce o studium na Univerzitě třetího věku bude k dostání i nový katalog programů pro akademický rok 2016/2017. V případě, že si některý kurz vyberete, budete mít možnost ihned se na něj přihlásit.

Den celoživotního vzdělávání se koná v sobotu 16. 4. v historických prostorách Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Vstup na něj je zdarma. Je součástí letošních oslav 700 výročí narození zakladatele českého vysokého učení Karla IV. Více informací o Dni CŽV na www.denczv.cuni.cz.

Václav Hájek
Univerzita Karlova v Praze