JiCechy

Nebojte se!

Teror je vždy ,„divadlo“ – má zasáhnout obyvatele nejen fyzicky, ale hlavně psychicky – v srdci, v hlavách, prostě ochromit duševně. Nastolit vládu strachu. Jaroslav Pavlíček, známý odborník na přežití v extrémních podmínkách, říká, že nejrychleji člověka zabije strach. Bez jídla člověk přežije měsíc, bez vody několik dní. Na podchlazení umře za několik hodin, na strach, který člověka ochromí, za pár minut…

V běžných podmínkách většinou nejde o přežití, ale funguje to podobně. Kolik věcí jsme vzdali, protože jsme ztratili ze zřetele, kam a proč jdeme, a nechali se vylekat nepříznivými okolnostmi? Do kolika záležitostí jsme se ani nepustili, protože jsme znejistěli a dostali strach předem? A kolik chyb a špatných rozhodnutí jsme udělali jen proto, že jsme se báli selhání, odmítnutí, samoty…? Strach je možná nejúčinnější zbraní pokušitele.

Strach prožívá každý člověk. Strach je pro člověka ale v určitých situacích i prospěšný. Pomáhá nám, abychom přežili. Brání nám například skočit pod vlak nebo do ohně. Strach v nás vyvolává prozíravost a chrání nás, abychom nedělali věci se zbytečným rizikem. Existují však formy strachu, které nás zotročují.

V bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu. „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení. Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! Tři sta pětašedesátkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní. Jako by nám bible neustále, den za dnem připomínala: „Nebojte se!“ Jedním z nejhorších druhů obav je strach být sám sebou. Proto se mi moc líbí toto vyprávění, vlastně moderní bajka:

V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty ocitlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem, a tak zobalo stejný pokrm jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo také jen jako kuřata, sotva do výšky plotu. Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. 

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 6/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)