JiCechy

Negrelliho viadukt.

Pane inženýre, byla základním zadáním modernizace a zajištění přímého spojení hlavního nádraží
s Letištěm Václava Havla v Ruzyni?

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu byla plánovaná jako nutná součást pro spojení mezi Prahou a Kladnem, a tak musela z hlediska prostoru na mostě, zatížitelnosti i traťové rychlosti splnit požadované
parametry. Důvodem rekonstrukce byl také špatný technický stav klenbových konstrukcí, způsobený nefunkční izolací a zatékáním vody do zdiva.

Jak dalece vás pro splnění nových parametrů svazovala historická podoba stavby?

Je to nemovitá kulturní památka, takže zde platily striktní požadavky orgánů památkové péče na zachování co nejvěrnějšího původního vzhledu. Měli jsme štěstí na osvícený přístup tehdejšího ředitele NPÚ pana Ondřeje Šefců. Dokázal s námi vykomunikovat podmínky, které umožnily most v úrovni kolejí rozšířit a přitom zachovat jeho ráz. Velký díl práce tu odvedl náš „sudopský“ architekt Tomáš Pechman. Se svými kolegy zpracoval řadu vizualizací, které památkářům mohly představit budoucí vzhled a pomohly jim v rozhodování.

Celý rozhovor najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 1/2022