JiCechy

O nadčasovosti Komenského myšlenek a o jeho podané ruce.

Nejsem historik, ani fundovaný komeniolog.
Pokládám se ale za Komenského žáka a jsem jeho obdivovatel. Je těžké nepodlehnout jeho inspiraci a vizi o možné nápravě světa. Uvěřil jsem mu jako člověku, který se k poznání musel dopracovat překonáváním obtíží svého vlastního života.

Jeho životní cesta trvala 78 let (28. 3. 1592 až 15. 11. 1670). Málokdo z nás si umí představit situaci dospívajícího sirotka, který pochází z chudého prostředí a touží po vědění. Postupně získává vzdělání díky českobratrským školám. Jednota bratrská dbala o vzdělání svých členů a obzvláště pak dětí. Brzy rozpoznala Janovo nadání a předpoklady a vyslala jej na studia do Německa. Finančně se na nich spolupodílel i významný šlechtic, Karel starší ze Žerotína. Patřil k Jednotě bratrské a po Bílé hoře Komenského ukrýval na svém panství v Brandýse nad Orlicí. Tam napsal jeho chráněnec jedno ze svých nejznámějších děl − Labyrint světa a ráj srdce. Ale to byl teprve začátek. To nejtěžší bylo před ním…

Celý článek najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 1/2022