JiCechy

Ocenění našich autorů.

Ceny byly předány v lednu v Brně na veletrhu GO a Regiontour.

Průběh mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga fotografoval Jovan Dezort od jejích počátků, to jest od roku 1966. Na svých fotografiích zachytil mnohé začínající hudební talenty, z nichž se staly přední umělecké veličiny

současného hudebního dění (houslisté Václav Hudeček, Pavel Šporcl, dirigent Jiří Bělohlávek, klavírista Igor Ardašev, varhaník Jaroslav Tůma, hornista Radek Baborák, violoncellista Jiří Bárta a další). Jeho snímky jsou jedinečným dokumentem našeho hudebního života.


Novinářka Věnceslava Dezortová připravuje do Revue 50plus pravidelnou rubriku

o kulturních aktualitách a přispívá i dalšími články z oblasti kultury a reportážemi z cestovního ruchu.

(celý článek najdete v tištěném vydání č.1-2/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)