JiCechy

Ohlédnu se – a co vidím?

pruner

Když jsem měl začátkem roku 2008 domluveno s dvaadevadesátiletým panem JUDr. Vilémem Prunerem, že bude 25. března hostem veřejné rozhlasové nahrávky mého pořadu Nostalgické muzeum zábavy, nečekaně tehdy onemocněl. Naštěstí s ním ještě před tímto datem stihl moderátor Aleš Cibulka odvysílat několik rozhovorů ve svém Toboganu. Je ovšem škoda, že jeho vzpomínky nezaznamenala také některá z našich televizí – myslím, že například medajlonek v takových Úsměvech, které uváděl Jaromír Hanzlík, by Vilému Prunerovi velmi „slušel“, nemluvě o tom, že by si ho opravdu zasloužil. Vilém Pruner byl tehdy posledním ze septimánů z kultovní komedie režiséra Martina Friče Cesta do hlubin študákovy duše. Jistě se vám vybaví ona scéna, v níž se frajerský Pošusta na studentské taneční zábavě porval se septimánem Kulíkem, kterého hrál Ladislav Pešek. JUDr. Vilém Pruner byl velice zajímavou osobností. Narodil se 20. ledna 1916 ve Vídni, krátce studoval medicínu a pak absolvoval právnickou fakultu. Pro film jej objevil režisér Hugo Haas v roce 1937 a téhož roku jej pak obsadil i do dalšího svého filmu Bílá nemoc.studakova-duse

(celý článek najdete v tištěném vydání 10/2016, ročník XII. - objednání předplatného zde)