JiCechy

Point 50+

infocentrum pro seniory Praha 10, Ostružinová 3

infocentrum pro seniory
Praha 10, Ostružinová 3

Díky projektu v rámci OPPA máme nové webové stránky www.point50plus.cz.

POINT-1

POINT 50+, o.p.s.
INFOCENTRUM PRO SENIORY
Působíme od roku 2009

na adrese: Praha 10, Ostružinová 3/2936
stanice MHD: Poliklinika Zahradní Město (jsme hned za potravinami Tesco)

tel. 233 322 855

Seniorům nabízíme:

1) milé prostředí pro setkávání s přáteli, možnost popovídat si u kávy nebo čaje, přečíst si různé časopisy a knihy;
2) v rámci informační činnosti:
– pomoc při vyhledání kontaktů na instituce a odborná pracoviště a v případě potřeby zprostředkování kontaktu mezi seniorem a tímto pracovištěm;
– zdarma přístup na internet a možnost samostatně nebo s naší pomocí vyhledat potřebné informace;
3) v rámci projektu „PRVNÍ PRAŽSKÁ MOZKOCVIČNA“:
– pravidelné hodiny trénování paměti pod odborným vedením certifikované trenérky paměti,
– jazykové kroužky (Aj a NJ) a kroužek práce na počítači,
– na všech počítačích je seniorům k dispozici SW program Happy Neuron (soubor 20 her zaměřených na aktivizaci kognitivních funkcí mozku),
– ve spolupráci s ČZU v Praze u nás probíhají dva studijní programy virtuální Univerzity třetího věku
(Virtuální U3V je studium přes internet. Na první poslech každé přednášky se scházíme v infocentru, přes internet se napojíme na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, prostřednictvím dataprojektoru si přednášku promítneme a společně absolvujeme znalostní test k tématu. Pak následuje samostudium seniorů doma na PC nebo u nás v infocentru, kdy každý má na základě svého hesla přístup k přednášce, může ji znovu vyslechnout, text si vytisknout a absolvuje povinný test);

4) pravidelně měsíčně organizujeme besedy s odborníky na aktuální témata:
zdraví a zdravý životní styl, ochrana spotřebitelů a jejich práva, sociální zabezpečení, finance, bankovní služby, bezpečnost na sídlišti apod., také z různých zájmových oblastí jako cestování, sport, osobnosti české kultury a další.

Termíny vždy s předstihem zveřejňujeme v našem infocentru a na webových stránkách www.revue50plus.cz;
5) provozujeme 2x týdně cvičení pro seniory (tělocvik pro kardiaky a čínské energetické cvičení Qi-gong);

6) pro seniory jsou k dispozici parafínové zábaly a světelná terapie (BiopTron).
Budeme rádi, když nás navštívíte a aktivně se do činnosti zapojíte.

Přijďte, těšíme se na Vás.

Informační centrum pracuje s podporou Městské části Praha 10, hl. města Prahy v rámci projektu OPPA a vydavatelství a nakladatelství ALTERA MEDIA s.r.o., které vydává seniorský magazín REVUE 50plus.

www.revue50plus.cz
tel. 233 322 855
e-mail: point50plus@revue50plus.cz