JiCechy

Pojďme spolu do Betléma.

Je to zvláštní pocit, navštívit Betlém v létě. Přece jen máme v našich představách betlémskou scénu u jesliček spojenou se sněhem a zimou. Když je vám v Betlémě teplo, napadne vás, co zde asi bylo ve staletích před tou chvílí, než sem na přelomu našeho letopočtu za sčítáním lidu přišel Josef s těhotnou Marií.

První zmínka o Betlémě je z doby faraóna Amenophise IV. někdy čtrnáct století př. Kr. Jmenoval se tenkrát Bit-ilu-Lacham (Dům bohyně Lachamy). Byla to kanaánská bohyně plodnosti, vývojem pak vznikl název Bit-lacham (Dům chleba) – dnešní Betlém. Bible se zmiňuje o Betlému v souvislosti se smrtí Ráchel, matky Josefovy a Benjaminovy. Její manžel Jakub ji nechal pohřbít v Betlémě. Její náhrobek je tam dodnes. V napjaté politické situaci je velmi dobrodružné se jít pomodlit do Rácheliny hrobky – sám bych teď už neměl znovu tu odvahu…

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 12/2017, ročník XIII. – objednání předplatného zde)