JiCechy

Šlechta brání českou státnost.

 Druhá deklarace:

V prvním díle našeho seriálu jsme vás blíže seznámili se souvislostmi a zněním První šlechtické deklarace, o které byla veřejnost informována následující zprávou: „Prezident republiky přijal dnes o 11. h. delegaci starých českých rodů. Jejich jménem učinil projev František Kinský z Kostelce nad Orlicí. Pan president zůstal s členy delegace v delším přátelském rozhovoru.“ Podle Zdeňka Radslava Kinského projevil prezident Beneš zástupcům i svůj dík a dále se s delegáty věnoval především současné vážné situaci. Při odchodu se prezident obrátil na organizátora Zdeňka Radslava Kinského se slovy: „Vřele Vám děkuji, že jste toto prohlášení zorganizoval.“
Po ponižujícím diktátu z Mnichova prezident Beneš rezignoval, v říjnu 1938 odešel do exilu a novým prezidentem se stal dr. Emil Hácha. Zástupci zemské šlechty poté 24. ledna 1939 opět navštívili Pražský hrad s nabídkou svých služeb. Přišli novému prezidentu potvrdit to, co již v prvním prohlášení deklarovali prezidentu Benešovi:

„Právě před čtyřmi měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti. Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opět vyslovili svou vůli plniti všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli Vám. Víme dobře, za jakých okolností jste se uvolil ujmouti se řízení našeho státu a cítíme, že jestli něco Vás může posilovati při této práci, tedy mimo víru v Božskou Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa. Proto nepokládali jsme za nadbytečné přijíti dnes k Vám a ujistiti Vás těmito věcmi:
Důvěřujeme Vám. Doufáme, že jednota národa ve všech jeho složkách bez rozdílu a bez rozporu Vám umožní vésti stát dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno. Jsme hotovi, kdykoli by se toho potřeba ukázala, státu podle svých sil a schopností posloužiti. To nám ukládá za povinnost účast našich předků na tisíciletých osudech tohoto státu. Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale nechť stane se cokoli, přidržíme se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků.“


(celý článek najdete v tištěném vydání č. 6/2019, ročník XV. – objednání předplatného zde)