JiCechy

Šmejdi prodávají elektřinu a plyn.

Jsem od vašeho dodavatele nebo z úřadu a přicházím vám zkontrolovat… cokoliv
Oblíbený trik prakticky všech podvodníků.

Úředníci – ani ti státní, ani ti městští – nechodí kontrolovat faktury, nechodí kontrolovat elektroměry a nechodí kontrolovat smlouvy, které si lidé uzavřeli s dodavateli energií. Podobně váš stávající dodavatel nemá důvod, aby vás navštěvoval nenadále u vás doma a kontroloval faktury – protože je má uložené ve svém elektronickém systému a všechny potřebné údaje v něm vidí. Podvodníci spoléhají na to, že pokud přijde někdo takzvaně z úřadu, vzbuzuje automaticky důvěru. Zároveň se lidé bojí, že pokud by mu v takovém případě faktury neukázali, mohli by něco porušit a úřad by si na ně třeba „došlápnul“. 

Často podvodníci také říkají, že jsou z ČEZ a třeba jdou odečíst elektroměr. Jenže odečítači elektroměrů od ČEZ nebo jiného distributora se neobjevují u dveří jen tak bez ohlášení. Pokud probíhá
odečet, visí na dveřích domu několik dní předem oznámení. V naprosté většině případů také nejsou elektroměry v bytě ani v domě, takže pracovník ČEZ může čísla odečíst, aniž by chodil k někomu
domů.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 9/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)