JiCechy

Sotira Korecká Margaritopulu – Srdce v Čechách, kořeny pod Olympem.

Specializujete se na Olympskou riviéru. Proč právě tato lokalita? 

Specializujete se na Olympskou riviéru. Proč právě tato lokalita? Olympská riviéra je podle mne zelenější a atraktivnější než jiné lokality, a to proto, že se nachází pod nejvyšším pohořím Řecka. Miluji místní kombinaci hor a moře, kde se i velké teplo snáší dobře. V této oblasti se nachází kouzelná řeka a vodopády Enipeas, v nichž se prý koupala bohyně Afrodite. Při výletech do podhorských městeček jste odměňováni krásnou vyhlídkou na Egejské moře. Právě na horách je to pravé Řecko. Řekové dříve žili v horách, protože dobře viděli na lodě, které je chtěly případně napadnout. Z hor také pozorovali, jestli jde voda nahoru, či dolů, z čehož poznali, jaké bude počasí. V horách měli své vesničky, školy, hřbitovy. Prvorozené děti byly tehdy obdarovávány „drahými“ pozemky v horách a těm nejmladším, na které už nezbylo, předali rodiče levné pozemky v nižších polohách. Možná je tenkrát coby nejmladší ošidili, ale dnes jsou paradoxně právě tito dědicové boháči. V padesátých letech minulého století zde také došlo k zemětřesení, přičemž se vláda Řecka rozhodla místním pomoci a darovala jim pozemky v blízkosti moře.  A tak se vlivem sesuvu půdy a zemětřesení dostávali místní lidé dolů k moři a dnes jim obživu kromě pastevectví, zemědělství a rybářství zajišťuje i turistika. Já žiji část roku přímo v Leptokarii (v překladu drobné oříšky), v městečku, které opravdu není uměle vytvořeným turistickým letoviskem. Místní Řekové, kteří zde pracují, tu mají své rodiny a děti, které zde chodí do škol. Takové to obyčejné Řecko se vším špatným a dobrým, jako v životě. Leptokarie dnes patří k oblíbeným místům českých turistů.

Které pozoruhodnosti v okolí byste doporučila navštívit? 

Fyzicky zdatní turisté mohou přemýšlet o výstupu na božský Olymp, resp. na jeho nejvyšší vrchol, horu Mytikas, která se tyčí přímo nad Leptokarií do výšky téměř tří tisíc metrů. Vaši čtenáři by ale rozhodně neměli opomenout navštívit archeologický park Dion, antické město, které je tak trochu ve stínu slavnějších řeckých památek, ale neprávem. Naopak hodně známé jsou nedaleké kláštery Meteora, které jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Připomínají spíše byzantskou kulturu a udivující je, že veškerý stavební materiál do těch ohromných výšek vytahovali mniši v sítích. V případě využití z nabídky našich zájezdů mohu čtenářům garantovat individuální přístup, lékařskou péči přímo v místě pobytu a v neposlední řadě i česky hovořící zázemí naší rodiny. Služby cestovní kanceláře poskytujeme již více než čtvrt století a vždy jsme pro naše klienty byli součástí jejich dovolené. Jsme tu pro ně a těší nás potkávat se s těmi, kteří se k nám do Řecka vracejí. Vždyť co je profese a co osobní život? V Řecku i v Čechách to jde ruku v ruce a naše práce je i náš život. Dokud nás lidé budou vyhledávat, tak pro ně budeme k dispozici v Příbrami i v Leptokarii službami či radou, nebo jen k posezení a zavzpomínání na chvíle, kdy s námi cestovali. Tak to má v životě být.

Děkuji za rozhovor.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 5/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)