JiCechy

Studium na Katolické teologické fakultě UK pro seniory.

Mnozí věřící, ale i pouzí sympatizanti tenkrát uvítali možnost dozvědět se něco nového o Bibli, z Bible, o církvi, ale i o víře v Boha jako takové.

A po celé roky taky bylo co nabízet: i když KTF UK si musela projít určitou stagnací v řadách pedagogického sboru, kdy chyběl zejména mladší vědecký dorost a četnější zahraniční zkušenosti, dokázala velmi rychle tento deficit doplnit a zejména po roce 2002 ještě více rozšířila možnosti studia laikům.

A zájem o katolickou teologii v řadách laiků neochabuje ani ve vyšším či vysokém věku. Kurz přednášek Univerzity třetího věku (U3V) se v prvních letech věnoval katolickému katechismu, poté některým vybraným oblastem, jako byly svátosti anebo pastorace (tedy realizace víry ve světě), přičemž se nevyhýbal ani speciálním tématům, a to jak ze současné teologie (například sociální nauka církve anebo apoštolské konstituce papežů), tak i z církevní historie.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 7-8/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)