JiCechy

Tag Archives: 1-2/2016

Adolf Branald

Když jsem tu kdysi vzpomínal na svého přítele, spisovatele a cestovatele Franka Elstnera, vypočítával jsem, s kým vším sousedil v Kersku; že to nebyl pouze „Bogan“ Hrabal (jak mu říkal), ale také skladatel Šikola, malíř Albich a pak ještě další spisovatel, který se mi později stal v mých psavých začátcích vlídným rádcem. Ten spisovatel s vážným, někdy až přísným vzezřením, mně byl – podobně jako jeho skorovrstevník a kolega František Kožík – vždy ochoten pomoci dobrou radou. Jmenoval se Adolf Branald.

Univerzita třetího věku v Brně

Nástavba nad „tradičním“ vzděláváním seniorů na FVHE VFU Brno zahájena Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU Brno) má vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku (U3V) již mnohaletou tradici. Přednášky probíhají souběžně na všech třech fakultách – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Farmaceutické

Hubneme s rozumem

Něco pro zvýšení motivace Pokud potřebujete k hubnutí další motivaci kromě té hlavní – svého zdraví – zapojte se do soutěže Hubneme se STOBem a Revue 50plus. Je-li Váš BMI (viz graf) v pásmu nadváhy či obezity, pošlete přihlášku a přijďte na Den zdraví, který se bude konat 22. října 2016

Pavel Kosatík – o empatii a objektivitě

Spisovatel literatury faktu Pavel Kosatík po monografiích věnovaných významným českým nebo exilovým osobnostem, jakými byli Jan Masaryk, Olga Havlová nebo Ferdinand Peroutka, zamířil do světa opery. Po bádání v archivech Vídně, Salzburgu, Berlína a Ameriky napsal knížku o Jarmile Novotné, největší české operní pěvkyni 20. století. Doplnil tak další bílé místo v naší kulturní historii.