JiCechy

Tag Archives: 11/2017

Lidský mozek je možná složitější než vesmír.

Neurochirurg a neurovědec, osobnost mezinárodního významu, průkopník zavádění nových metod v neurochirurgii v Čechách i ve světě – prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA v letošním roce oslavil ve skvělé kondici a v plné práci 80 let. Provádí náročné operace, nezřídka mnohahodinové, je zván na odborné kongresy po celém světě, aktivně sportuje, cestuje. Těžko uvěřit, že neurověda dosud neprobádala všechny funkce mozku – pan profesor zná zřejmě skryté taje, alespoň co se paměti týče.

Ohlédnu se a co vidím? – Charlie   Chaplina

Pročítám a narychlo krátím, či spíše aktualizuji svůj někdejší článek o Charlesi Chaplinovi, protože ráno odjíždím do Švýcarska na schůzku, o které se mi v minulosti ani nesnilo: V Chaplinově vile ve Vevey, která se stala muzeem, mě bude očekávat jeden z Chaplinových synů – Eugene Chaplin. až s ním natočím plánovaný rozhovor pro Český rozhlas, provede prý mě po vile a budu si moct cokoli vyfotografovat.

Arnošt Lustig

Byl jedním z nejpříjemnějších, nejveselejších a ženy milujících přátel v širokém dalekém okolí. Je až s podivem, jak se mohl po svém strastiplném životě dobrat takového vyrovnání, nadhledu, humoru. Byl jednom z těch, kteří po svých zkušenostech s koncentračními tábory, osvobozen od jha nacismu, začal s ostatními v republice s nadšením budovat spravedlivý stát. Alespoň si vsugeroval, že pomáhá tvořit ty nejlepší zítřky, pro všechny lidi dobré vůle.

Trochu jiná vysoká škola.

„Management, marketing, kvantita, kvalita, produkce, intenzifikace, hospodářský růst, nabídka, poptávka, peněžní toky, spotřební koš, lidské zdroje…“ – s těmito a jim podobnými neosobními termíny si pravděpodobně řada z nás spojí jakoukoli vysokou školu zaměřenou na ekonomii a management. K tomu si vizualizujeme profesory a docenty s obrýlenými obličeji, skloněné nad počítačovou klávesnicí, skupinky mladíků a slečen postávající před budovou, debatující o tom, kde a jak zapařit, z čeho se ulejt, kdy jet domů.

Spořicí účet.

V říjnovém čísle jsme se seznámili se základními druhy bankovních účtů rozdělených podle účelu založení účtu. Jedná se o úvěrový účet, kde banka eviduje stav nám poskytnutého úvěru, běžný účet s běžnými hotovostními i bezhotovostními pohyby, termínovaný vklad, který  jsme  podrobněji  rozebrali  minule  a spořicí účet, kterému se budeme  věnovat dnes.