JiCechy

Tag Archives: 11/2018

Horníček.

K listopadovému 100. výročí narození herce, spisovatele, dramatika, režiséra a výtvarníka-kolážisty Miroslava Horníčka jsem se rozhodl napsat vzpomínkový článek. Ovšem ve chvíli, kdy jsem nahlédl do desek, do kterých jsem si v minulosti ukládal nejrůznější doklady toho, kdy, proč a jak jsem se s tímto mistrem slova setkával, zjistil jsem, že si pojednou nevím rady, o čem psát dřív.

Prvorepublikové prádlo.

Většina mužů tvrdí, že spodní prádlo je víc sexy a přitažlivější než sama nahota. Ale když měla v minulosti dáma na sobě poskládané spodničky i v několika vrstvách, jejich rozvazování zřejmě na té přitažlivosti a tajuplnosti rychle ztrácelo. Možná to i mnohé pány dokázalo odradit od snahy se dopracovat k poslední vrstvě, byť by se jmenovala například Šibalka. To je ale hodně dávná historie, trochu bližší už je nám období tzv. první republiky, o němž toho
letos tolik slyšíme. Je to nejen jejím stoletým výročím, ale i celou řadou filmů a televizních seriálů spojených s tímto tématem.

Jan Petránek

Proč Proustův dotazník? V deníku francouzského prozaika Marcela Prousta našli literární historikové list, ve kterém odpovídá sám sobě na 33 zvědavých otázek. Některé zdánlivě všední, jiné se ptají na základní životní postoje a hodnoty; ve svém souhrnu dávají odpovědi pozoruhodný portrét autora, v mnohém přesnější, než by to dokázala obsáhlá studie. Proustův dotazník koluje v mnoha účelově uzpůsobených verzích, my jsme se drželi autentických otázek a poslali je známým osobnostem současného kulturního a společenského života.