JiCechy

Tag Archives: 2018-11

Kardiolog.

Profesor Miloš Táborský se narodil v roce 1962 v Sušici a svoji odbornou kariéru zahájil na 1. interní klinice 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Po roce 1989 působil v Nemocnici Na Homolce, kde se věnoval arytmologii a srdeční elektrofyziologii, podílel se na rozvoji trvalé kardiostimulace v ČR, později se věnoval implantacím srdečních kardioverter-defibrilátorů apřístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu. Vletech 2007−2009 byl primářem Kardiologického
oddělení NNH a od června 2009 působí jako přednosta 1. interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a LF Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti, je členem zahraničních společností Deutsche Kardiologische Gessellschaft, Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA) .Aktivně se věnuje rozsáhlé vědecké, výzkumné a publikační činnosti v literatuře domácí i zahraniční, je spoluautorem mnoha odborných knih a autorem několika monografií.