JiCechy

Tag Archives: 4/2019

Kinský

Historii kostelecké větve rodu Kinských mi vyprávěl v roce 1990 recepční hotelu Jalta na Václavském náměstí – hrabě Antonín Kinský. Tak jsem se dověděla o osudu jeho otce, který jako jediný ze sourozenců zůstal po únorovém převratu v Kostelci a z okna fary, kde získali jeho staří rodiče přístřeší, přihlížel postupné devastaci jejich zámku, kam komunisté umístili výzkumný ústav chovu prasat. A jak teď po revoluci přijíždějí všichni ti příbuzní ze zahraničí a očekávají od
Antonína, že začne dělat kariéru, a jak nechápou, že chce být restauratérem, protože ho to baví.