JiCechy

Tag Archives: 7-8/2018

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Počet osob cestujících do zahraničí se celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy cestovatelů za kalendářní rok, což je trojnásobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace, jako jsou senioři. O tom, jak ochránit své zdraví při cestování hovoříme s doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské Lékařské fakulty.

Rabas: Kousek Afriky…

Ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas miluje nosorožce a Afriku. Setkala jsem se sním po mnoha letech a nezklamal mě: přišel opět naboso v pantoflích (ačkoli já jsem se ve svetru třásla zimou), v kraťasech a khaki košili s ohrnutými rukávy (jakou měl i v show Jana Krause). A ať jsem se ptala na cokoli, skončil vždycky u severních nosorožců. Afriku mu denně připomíná královédvorská zahrada, kde se nachází největší kolekce afrických zvířat v Evropě.

Ze Safari Parku Dvůr Králové dostávám pravidelně tiskové zprávy: „Narodila se gepardí mláďata,“ „Získali jsme novou fosu,“ „Do safari parku se vrátili hroši…“ Někdy přijde i smutná zpráva: „Súdán, poslední samec severního nosorožce bílého uhynul.“ Přemysl Rabas však věří, že se podaří pomocí odebraného genetického materiálu tento druh zvířete pro svět zachovat.

SOUTĚŽ

soutěž: odpovězte na otázku “Kdy byl první ročník Letních hudebních slavností?”
ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA ADRESU REDAKCE: soutez@revue50plus.cz

Bicanovo občanství?

Tak prý už je „konečně“ vPraze. Ubytováním vhotelu AXA, dne 15. 4. 1937, měla Slavia vytouženého Pepi Bicana kdispozici alespoň pro sportovní přípravu. Hrát za ni mohl až od podzimní sezony. Včervnu se vAmsterodamu projednával na půdě FIFA „Bicanův případ“ vsouvislosti s„případem Braine“, což byl Belgičan, který opustil Spartu. Bicanova matka navíc mezitím podala ve Vídni žalobu na Rakouský fotbalový svaz, že brání jejímu synovi řádně se živit. Spory se dlouho vlekly aBican sám hrával nejčastěji strampskými vlky na Medníku. Až na sklonku léta…

Studium na Katolické teologické fakultě UK pro seniory.

Na pražské Katolické teologické fakultě jde už odlouholetou tradici – již v90. letech minulého století se otevřely některé přednášky široké veřejnosti. Náboženství totiž patřilo 40 let mezi oblasti, vnichž předchozí režim nejen neumožňoval, ale svým způsobem ani neuznával žádné další vzdělávání. Vždyť ikatoličtí kněží, kteří po celá staletí vEvropě patřili kintelektuální špičce obyvatelstva ajejich zástupce najdeme vmnoha vědních disciplínách, studovali vbývalém Československu na škole, která neměla řádný statut vysokého školství anebyla součástí univerzity.