JiCechy

Trochu jiná vysoká škola.

Fakulta managementu VŠE

„Management, marketing, kvantita, kvalita, produkce, intenzifikace, hospodářský růst, nabídka, poptávka, peněžní toky, spotřební koš, lidské zdroje…“ – s těmito a jim podobnými neosobními termíny si pravděpodobně řada z nás spojí jakoukoli vysokou školu zaměřenou na ekonomii a management. K tomu si vizualizujeme profesory a docenty s obrýlenými obličeji, skloněné nad počítačovou klávesnicí, skupinky mladíků a slečen postávající před budovou, debatující o tom, kde a jak zapařit, z čeho se ulejt, kdy jet domů.

Nebo učebna plná obličejů s apatickým výrazem či pohledem upřeným do notebooku před sebou, ruce „lajkující“ další fotku na Facebooku a pedagoga snažícího se uzmout kousek pozornosti pro sebe a svůj výklad. Ve zkouškovém období pak titíž studenti s vytřeštěnýma očima, neklidnýma rukama čekající na verdikt, zda splnili, či nesplnili své studijní povinnosti. A máme představu o vysoké škole. Obecnou, zjednodušenou.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 11/2017, ročník XIII. – objednání předplatného zde)