JiCechy

Alfons Mucha Slovanská epopej.

Naděje na sblížení lidstva.

Po dvouleté přestávce má česká veřejnost příležitost zhlédnout cyklus obrazů SLOVANSKÁ EPOPEJ nejznámějšího  mělce secese, Alfonse Muchy. Dvě doplňující se výstavy v Brně a Praze jsou poctou významnému výročí vzniku   československého státu.
Výstava Dva světy na Výstavišti  – Pavilon H v Brně potrvá do 31. prosince 2018.
Výstavu Odhalení v Obecním domě v Praze můžete navštívit až do 13. ledna 2019. Olga Szymanská.

 

Vytvořit sérii obrazů, zpodobňujících slovanské národy na jejich historické pouti, a mapující tak dějiny
Slovanstva, napadlo Alfonse Muchu roku 1900. Tehdy jako již pařížský umělec připravoval Světovou
výstavu v této metropoli, kde se dle jeho výtvarného projevu právě vžil výraz Le styl Mucha. Realizaci myšlenky však musel odložit kvůli financím. Při působení střídavě v Paříži a v USA se situace pro Muchu změnila, když se setkal s průmyslníkem Charlesem R. Cranem, který byl ochoten náklady spojené s vytvořením série obrazů financovat. 

Poté, co se Mucha vrátil do rodné země, si v roce 1910 pronajal prostory na zámku Zbiroh, kde začal na epopeji intenzivně pracovat. Jednotlivá díla vždy po jejich dokončení předával městu Praha. Celou kolekci uzavřel roku 1928, kdy ji spolu s Charlesem R. Cranem oficiálně předal dle vlastních slov jako „dar Praze a veškerému československému lidu“. Úctyhodnými dvaceti rozměrnými obrazy s užitím symboliky v mytologických výjevech se mu podařilo malířsky vyjádřit dějiny slovanských národů, se zdůrazněním svébytnosti každého z nich a zároveň jako oslavu Slovanstva celkově.