JiCechy

Category Archives: Pečovatelská poradna

Nejdřív rozhýbej psychiku, potom tělo

V současné době pracujeme v Domově Sue Ryder s biografickým modelem péče. Tomuto projektu říkáme „Cesta života“. Jeho podstatou je snaha o zajištění a respektování takových podmínek a způsobu života, který byl v daném životním období pro klienta „normální“.
Víte o tom, jak moc pomůže v péči znalost biografie – životního příběhu klienta? Je to velice jednoduché. V takovémto příběhu jsou schovány drahocenné informace, které nám pomáhají porozumět chování klientů, zejména těch, kteří mají změněnou schopnost vnímání a již nedokážou s námi adekvátně komunikovat.