JiCechy

Category Archives: Proustův dotazník

Just Vladimír

V roce 1893 dvacetiletý francouzský prozaik Marcel Proust vymyslel 33 otázek a odpověděl si na ně, aby poznal sám sebe. Ve zkrácené verzi jsme je položili známým osobnostem současného kulturního a společenského života.
Dnes odpovídá Vladimír Just, DIVADELNÍ A MEDIÁLNÍ KRITIK, TEATROLOG A VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGOG:

Jan Petránek

Proč Proustův dotazník? V deníku francouzského prozaika Marcela Prousta našli literární historikové list, ve kterém odpovídá sám sobě na 33 zvědavých otázek. Některé zdánlivě všední, jiné se ptají na základní životní postoje a hodnoty; ve svém souhrnu dávají odpovědi pozoruhodný portrét autora, v mnohém přesnější, než by to dokázala obsáhlá studie. Proustův dotazník koluje v mnoha účelově uzpůsobených verzích, my jsme se drželi autentických otázek a poslali je známým osobnostem současného kulturního a společenského života.