JiCechy

Dárkový certifikát

certifikáty

V případě Vašeho zájmu o zasílání magazínu Revue 50plus pro Vás, nebo jako dárku pro Vašeho bližního, známého, či zaměstnance, postupujte, prosím, následovně. Můžete také použít dárkového certifikátu, který Vám zašleme, se jménem obdarovávaného, zdarma.

 

Objednávku ročního předplatného a dárkový certifikát uplatněte, prosím, v redakci časopisu Revue 50plus osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Prosím, uveďte:

  • Jméno, příjmení a korespondenční adresu obdarované osoby.
  • Text přáníčka, které má redakce vepsat do certifikátu a jaké jméno dárce v certifikátu uvést (např.: mamince, kamarádovi, zaměstnanci).
  • Kontaktní údaje plátce předplatného: jméno, příjmení,  adresu, e-mail nebo telefon.

 

Redakce vystaví certifikát a zašle ho  e-mailem, nebo poštou, dle pokynu plátce:

  • Pokud zasíláme certifikát plátci poštou, přidáme k němu jedno starší ukázkové číslo, nebo vyjde-li to časově, tak číslo časopisu, které je uvedeno jako zahájení předplatného.
  • Pokud si přeje plátce, abychom poslali certifikát přímo obdarované osobě, zasíláme ho s číslem časopisu, které je uvedené v certifikátu jako zahájení předplatného.

 Zároveň redakce odešle objednateli – plátci informace k platbě předplatného:

Roční předplatné zahrnuje 10 čísel časopisu, dvě dvojčísla (leden-únor a červenec-srpen), vydáváme na přelomu těchto měsíců a osm čísel vychází měsíčně vždy kolem 10. dne.

Roční předplatné stojí 450,- Kč včetně poštovného a balného.

Platbu můžete provést bankovním převodem, nebo složenkou (na vyžádání zašleme).

Bankovní spojení Altera Media s.r.o. – vydavatele časopisu Revue 50plus:

Komerční banka a.s., Praha 10, Na Kovárně 10

Účet číslo: 35-4541630257/0100

Variabilní symbol = ev. číslo předplatného – doplní redakce.

 

Kontakty:
Altera Media s.r.o.
redakce Revue 50plus
Tel. 233 322 855
GSM: 739 632 577

Zasílejte i elektronicky na e-mail: predplatne@revue50plus.cz

www.revue50plus.cz