JiCechy

Jiří Dienstbier: Lidské právo je i právo na důstojné stáří