JiCechy

Kardiolog.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA,
přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice
a Univerzity Palackého v Olomouci.

Přední český kardiolog profesor Miloš Táborský patří mezi uznávané české špičky v léčbě poruch srdečního rytmu. Je přednostou I. kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a také předsedou České kardiologické společnosti. Pravidelně dvakrát týdně cestuje mezi Olomoucí a Prahou, kde na něj v kardiologické ambulanci čekají pacienti, kteří si na panu profesorovi cení nejenom jeho dlouholeté profesní odbornosti, ale také empatie a vřelého lidského zájmu. Je známo, že někteří neváhají sednout v Praze na vlak a rozjet se za ním přes celou republiku. 
Kdy se stalo lidské srdce předmětem vašeho profesního zájmu?

Ke kardiologické problematice jsem přišel během práce na první interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tehdejší přednosta, pan profesor Václav Kordač, za to jsem mu vděčný, byl velice tvrdým přednostou a snažil se všechny mladé sekundáře vytrénovat a vzdělat. Pracoval jsem nějaký čas na jednotce intenzivní péče této interní kliniky, kde kromě klasické gastroenterologické problematiky byla i problematika kardiologická. Od té doby inklinuji k tomu oboru a rozhodl jsem se, že to je cesta, kterou chci jít. A snad se mi to i podařilo.

Proč medicína a proč kardiologie? Měl jste nějaký profesní vzor?

K medicíně mne přivedlo lékařské prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Maminka byla internistka, později pracovala jako praktická lékařka a otec byl stomatolog. Vzory ve svém profesním životě jsem nacházel spíše v zahraničí. Měl jsem možnost studovat v postgraduálním studiu v Německu a tam jsem našel svoje velké vzory, jako byl například profesor Günter Breithardt. Práce s ním byla pro mě motivací k dalšímu vzdělávání. Ve druhé polovině devadesátých let vedl ardiocentrum
v rozvinuté, funkční a technologicky velmi dobře vybavené univerzitní nemocnici v Münsteru. Toto pracoviště disponovalo veškerými moderními diagnostickými a terapeutickými metodami v oblasti kardiologie a bylo mi pak inspirací při vytváření koncepcí kardiologických pracovišť u nás.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 11/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)