JiCechy

Kisch světoběžník.

Zuřivý reportér.

Byl opravdovým reportérem, tělem i duší. Zkoumal různá prostředí. Aby nebyl poznán, chodil mnohdy
v přestrojení, přenocoval jako tulák v noclehárnách bezdomovců, vloudil se mezi česače chmele, plul s voraři po Vltavě a Labi až do Magdeburku. Své reportáže skutečně zažil a mohl doložit. Mezitím dělá různé rozhovory, např. s Karlem Mayem nebo s Tomášem Alvou Edisonem. Ani jeden z nich na něj neudělal zvlášť příznivý dojem. May mu věnoval knížku se svým motem: „Život je boj, žiji, abych bojoval, zemřu, abych zvítězil.“ Krásné. Kdyby Kisch nebyl věděl, že tento výrok není od Maye, ale od Goetha. A Edisona musel horce těžce přesvědčovat, že Praha neleží v Polsku.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 9/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)