JiCechy

MARILYN MONROE

„Hollywood je mrtev,“ sděloval kolegům ve studiu v ono srpnové ráno roku 1962 smutnou novinu režisér Howard Hughes. Byla to věta přímo symbolická. Tu noc definitivně skončila zlatá éra starého dobrého Hollywoodu. Podle oficiální zprávy zemřela, po požití prášků na spaní, herečka Marilyn Monroe. Byla snem milionů mužů na celém světě, snem, který však trval příliš krátce. Byla  výjimečnou hvězdou světového filmu.

Režisér Henry Hathaway se v roce 1953 prostě spletl. Chtěl, aby Monroe v jeho fi lmu Niagara ztělesnila démonickou bytost, něco mezi osudovou ženou a sexbombou. Nebyl to však její šálek čaje, a sál se výborně bavil… Tehdy se otevřel onen herecký šuplík, kterého se nikdy nezbavila. Ve fi lmech Páni mají raději blondýnky a Jak si vzít milionáře se už s oním komickým efektem počítalo. Vznikla tehdy její celoživotní role: prostoduchá blondýnka s jedinou náplní života – ulovit patřičně bohatého muže.

Celý článek najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 5-6/2021