JiCechy

Mějte paměť na paměti.

A paměti se budeme věnovat i v našem dnešním rozhovoru. Vždyť je to téma, které se týká, ať chceme nebo ne, každého z nás. My, dříve narození, už dobře víme, že tříkrálová písmena na „futru“ dveří mohou znamenat nejen Kašpar +  Melichar + Baltazar, ale i Klíče + Mobil + Brýle.
Měl jsem velkou radost, když za mnou před pěti lety po besedě v Havlíčkově Brodě přišla elegantní dáma s dotazem, zda by tu úvodní básničku a některé další z mých sbírek mohla využívat ve svých knížkách, v programech tréninku paměti a v biblioterapii.

Samozřejmě a rád jsem souhlasil. Byla to Jana Vejsadová, původním povoláním knihovnice, která svým kreativním přístupem ke své práci přinesla do veřejných knihoven řadu nových podnětů. Před dvaceti lety začala ještě v rámci knihovnické profese připravovat programy spojené s pamětí pro čtenáře a návštěvníky knihoven na Vysočině. Později se problematice paměti začala věnovat soukromě a dnes je jednou z našich předních trenérek paměti. Je autorkou několika úspěšných knih, např. Fitness pro mozek, Mozkohrátky − trénink paměti nejen pro děti, Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké, e-learningového programu Cvičení a zdokonalování paměti a spoluautorkou dalších publikací.

Celý rozhovor najdete v časopise Revue 50plus, v čísle 5-6/2021