JiCechy

Jan Petránek

odpovídal v roce 2015 novinář,
komentátor a signatář Charty 77
K jakým chybám jste nejshovívavější?

K těm, které dělají lidé, o jejichž
pevném lidském charakteru jsem
přesvědčen.

Které prozaiky čtete nejraději?

Nejsem vyhraněn proti žádnému
výraznějšímu literárnímu směru.
V současnosti nejvíc oceňuji Fredericka
Forsytha. Jeho díla reportérsky
nemilosrdně přesně líčí
historické události celých etap s realistickou
fabulací klíčových postav
děje. Jen tyto postavy jsou „history-
-fiction“. Ostatní je pravdivější než
sama dějinná skutečnost.

Které básníky?

Nelze vyjmenovat ani zlomek.
Srdci nejbližší jsou Viktor Dyk,
J. S. Machar, Josef Hora, Otokar
Fischer, Kainar, Někrasov, Frost…

Váš nejoblíbenější malíř?

Karel Trinkiewitz, geniální grafik.

A hudební skladatel?

Bezesporu Antonín Dvořák, pak
Frederyk Chopin.

Románoví hrdinové, které máte nejraději?

Žádného jsem si moc neoblíbil.
Jako kluk Rychlé šípy a Mušketýry

Vaše oblíbená historická postava?

Karel Havlíček Borovský; Mahátma
Gándhí.

Vaši hrdinové ze skutečného života?

Ladislav Kořán (olympionik a dlouholetý
vězeň v Jáchymově), Ed
Snowden, Julian Assange.

Které ctnosti si vážíte nejvíc?

Lidskosti a zdvořilosti.

Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?

Nepodlehnout vnucovaným postojům
a názorům.

Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?

Umění vychovávat z vlastních dětí
lidi nebojácné, cílevědomé; a nikdy
ne bezohledné sobce.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 12/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)