JiCechy

Sokolíci v řadách.

Stáli sokolíci v dlouhých hustých řadách …
Tahle slavná pochodová píseň oslavující „sokolíky“ na strahovských stráních při všesokolských sletech zněla po roce 1948 už jenom v blízkém i dalekém zahraničí při všech akcích sokolů. Tady doma jejich slety nahradily spartakiády a melodie tvořené na zakázku nových či staronových „řídících pracovníků“.

Sokolské myšlenky u zahraničních sokolů byly rozvíjeny dál podle Tyršova odkazu, a tak bylo jen logické, že při obnově dřívějších poměrů se zahraniční sokolové do Čech vrátili rádi a s plnou vervou. Budou v prvním červencovém týdnu v pražském Edenu i dalších místech v Praze aktivními účastníky i současného XVI. všesokolského sletu věnovaného sto letům založení republiky.

Přijedou opravdu ze všech koutů světa a budou se podílet na veřejných vystoupeních nikoli v omračujících počtech, ale se skvělými bilancemi účastí na akcích ve svých nových vlastech. Župy kanadská, rakouská, švýcarská i australská přispěly nejen finanční a věcnou pomocí při obnovující se Československé obci sokolské (ČOS), ale vydatně žily sokolským životem, řízeni takovými jmény jako Marie Provazníková, Jan Waldauf, Zdeněk Bidlo, Václav Mika či Bohumil Skřenek. Sokolskou myšlenku „držely po všechny časy“.

(celý článek najdete v tištěném vydání č. 6/2018, ročník XIV. – objednání předplatného zde)