JiCechy

Tag Archives: 10/20017

Podzim života.

Kvetoucí jaro letos rychle přešlo v parné léto. A to zase nezadržitelně přešlo v podzim, v roční období, které nám přináší radost svými pestrými barvami. A musíme počítat s tím, že se brzy ohlásí zima, která nám zase přináší radost při pohledu na zasněžené střechy či stromy. Ale zároveň nás také tato roční období trápí nižšími teplotami. Vím, že tento časopis berete do rukou převážně vy, jejichž životní období je mnohdy přirovnáváno k podzimu a zimě, k obdobím, která přinášejí krásu, ale zároveň trápení. Stáří je životní období, kterého se mnozí bojí, s nímž se neumějí vyrovnat, ať už ho prožívají sami, anebo se s ním setkávají v životě jiných. Mnozí si možná myslí, že mají už i podzim života za sebou a prožívají jen zimu, jakousi strnulost, která už nic neočekává… Představa moudrého starce, zralého, který stojí před vrcholem svého života − to je pro mnohé utopická představa! Dnes většinou mládí charakterizuje staré takto: „Jsou to zlostní dědci a nabručené báby, na všechny mladé jen hubují. Ze zásady nechtějí chápat, že se časy změnily a že se dnes žije jinak.

Několik tipů, jak posílit imunitu.

Příchod podzimního počasí s sebou přináší bacily, které bývají každoročně velkou zátěží pro imunitu. Proto bychom měli začít posilovat obranyschopnost těla s předstihem. Řídit se můžete buď klasickými radami, jako je zvýšený příjem vitaminů, otužování či správná strava, anebo vyzkoušet něco nového. Přinášíme vám neobvyklé tipy, pomocí nichž připravíte imunitu do boje s podzimem.

Lékařská péče pro seniory.

O spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví se mluví dvacet let. Za této vlády připravily resorty společně novelu zákona, která řešila tzv. zdravotně sociální pomezí. Bohužel se ji už z časových důvodů nepodařilo prosadit v parlamentu. V návrhu byl zakotven nový druh pobytové sociální služby, tzv. ošetřovatelský domov, a v tomto domově by byla poskytována péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní, a byla by hrazena v rámci nové odbornosti, pod kódem 923.

neodcházej,

když víš, jak pláču. Neodcházej, když  znáš můj žal…  zpívala kdysi Jiřina Salačová, na kterou jsem tady vzpomínal nedávno. Jen o něco později si zas pochvalovala, že tvůj krok zní jak  deště šumění − obojí s Orchestrem Karla Vlacha a obojí podle not, které dodal skladatel Alfons Jindra, a slova přiložil textař Jaroslav Moravec. (celý článek najdete v tištěném vydání č. 10/2017,

Miloš Kopecký

Letos 22. srpna by se byl dožil 95 let jeden z nejpopulárnějších a nejlepších českých herců − Miloš Kopecký. A tak se mi zachtělo na něj zavzpomínat. Byl to člověk velice komplikovaný, se spoustou protichůdných vlastností, zdaleka ne tak veselý na to, jak dovedl skvěle hrát své komické role, do jisté míry nemocný, do jisté míry předstírající, jak jednou řekl jeho osobní lékař a přítel dr. Plzák, ne moc vzdělaný (školu nenáviděl a už v primě byl ze studia vyloučen), a přesto zábavně a chytře filozofující, napůl statečný, napůl bázlivý, napůl velkorysý, napůl Harpagonek. A tak bych mohla pokračovat dál, od extrému k extrému, patrně také zaviněných jeho maniodepresivními stavy. i můj vztah k němu kolísal od obdivu k pohrdání, od přátelství ke lhostejnosti.