JiCechy

Tag Archives: 2022/1

Negrelliho viadukt.

Po Karlově mostě druhý nejstarší a vůbec nejstarší dopravní pražský most je „v novém hávu“. Zase může zajišťovat dopravní služby na potřebné, tedy moderní úrovni. Co všechno obnášela modernizace a revitalizace tak významné stavby, nám ozřejmil muž nadmíru povolaný,Ing. Tomáš Martinek, vedoucí projektant střediska mostů SUDOP, a. s., který byl hlavním inženýrem projektu.