JiCechy

TGM

1.prezident TGM

1.prezident TGM

Je to generační znak postarších pamětníků. Měsíc březen máme spojen s datem narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 7. března 1850. Již 165 let uplynulo, pro mnohé z nás je to stále svátek téměř osobní. I tichá výzva zajímat se a možná i objevovat. Proto vznikl tento seriál, nejen o TGM, ale i o těch, kdo po něm na Pražský hrad vstoupili. „Mně je dnes teskno, stále se mi vrací zjev člověka, jejž dobře znal jsem kdysi, vždyť přáteli jsme byli v tuhé práci i v životě… Zbraně měl vždy čisté, však dvojníka měl, jímž se nemoh´ chlubit,“ napsal o prezidentu Masarykovi básník, nejen však básník, což bude pro náš příběh důležité, Josef Svatopluk Machar. A dodal peprné slovo − vrtichvost.

 Confiteor, počátek moderního básnictví. Těmito slovy označil T. G. Masaryk v roce 1887 novou sbírku svého dobrého přítele J. S. Machara Confiteor. Machar právě vykonával roční vojenskou službu. „Nadporučík Gustav Filip pravil, že mě vojákování brzy odnaučí psát verše, protože při něm člověk naučí se zatínat zuby a schovat to, co má na levé straně pod kabátem,“ vzpomínal později Machar. „Nebude-li válka, vylez z toho,“ radil mi a mínil vojančinu, „není to život pro tebe, nejsme lidé, ani zvířata ne. Člověka v sobě upiješ a na zvíře se nevyšvihneš.“

Věštecká slova, jak brzy seznáme.

 

(celý článek najdete v tištěném vydání 3/2015, ročník XI. - objednání předplatného zde)