JiCechy

Zahrady (3)

Nejcennější kulturní dědictví lidstva chrání UNESCO (Organizace spojených národů pro vědu, vzdělání a kulturu) prostřednictvím Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Na Seznamu světového dědictví zastupují naše rozmanité zahradní bohatství 3 umělecká díla: Zahrady arcibiskupského zámku v Kroměříži, Lednicko-valtický areál na jižní Moravě a zámecký park v  Průhonicích u Prahy.

V České republice je na 1200 historických zahrad chráněných jako kulturní památky. Jsou mezi nimi klášterní, zámecké, palácové a vilové zahrady i městské parky. Jejich zachování bylo možné díky státní památkové péči, která pořizovala první soupisy zahrad už za 1. republiky, po 2. světové válce zachránila řadu zahrad i za cenu ústupků, kdy v nich povolovala např. letní kina. V okolních zemích zahrady takové štěstí neměly. V Rakousku nebyly až do roku 1998 historické zahrady považovány za kulturní památky, ale za přírodní rezervace. Většina zahrad nenávratně zpustla.