JiCechy

Západočeské baroko.

Prožijte neobyčejnou cestu barokem, která vám představí dobovou atmosféru skrze památky, festivaly, gastronomii, hudbu, cykloturistiku, zvyky či vůně.

Registrovanou značkou „Západočeské baroko“ prezentuje Plzeňský kraj umělecko-kulturní směr patřící k předním památkovým a kulturně historickým hodnotám regionu. Seznamte se s unikátním projektem, který nabízí všem zájemcům prožít baroko všemi smysly do hloubky a do krásy. 
Obnova poutního místa v Mariánské Týnici.

 Středobodem Západočeského baroka je Muzeum a galerie severního Plzeňska, sídlící v barokním skvostu v Mariánské Týnici, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel. Tato dechberoucí stavba je jedinečným příkladem zmrtvýchvstání unikátní památky. Byly položeny tři základní kameny budoucí renovace a dostavby východního ambitu a tří rohových kaplí bývalého probošství dle původních plánů Santiniho. Dostavba dovrší grandiózní proměnu v ojedinělou ukázku celistvosti barokního areálu. Slavnostní položení základních kamenů je dárkem nejen pro budoucí obnovené poutní místo, ale i k letošnímu 340. výročí narození Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

Centrum Západočeského baroka.

V Mariánské Týnici je zároveň Centrum baroka pro veřejnost i badatele, které vzniklo z iniciativy Plzeňského kraje v loňském roce. V expozici Baroko a jeho svět se návštěvníci dozvídají o staviteli Santinim a významných plaských opatech. K vzácným exemplářům expozice patří i čtvrtá nejpodrobnější mapa Čech z roku 1712, kterou vytvořil mnich Mauricius Vogt. Tento mnich složil také pro hraběnku Lažanskou hudbu, která zvukově provází část expozice.

Webový portál věnovaný baroku.

Webový portál www. zapadoceskebaroko.cz poskytuje obsáhlé informace laické i odborné veřejnosti o skvostech barokní architektury, geniálních stavitelích a poodhaluje mnohá historická tajemství barokní doby 17. a 18. století. Na webových stránkách jsou zveřejňovány i termíny tematických akcí konající se v regionu.


Projekt Západočeské baroko se snaží ukázat, že barokní doba nebyla „dobou temna“, nýbrž dobou nádhery, umění, dobrého jídla a pití, ale též zbožnosti. Zavítejte do Plzeňského kraje poznat bohatství naší vlasti.
Odbor kultury, památkové péče
 a cestovního ruchu KÚPK

 
 
 
 
(celý článek najdete v tištěném vydání č. 6/2017, ročník XIII. - objednání předplatného zde)